Moderatörlük Hizmetleri

steel balls

MODERATÖRLÜK konusundaki   uzmanlığımızı ve deneyimlerimizi  hizmetinize sunuyoruz. Yaratıcı grup çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

MODERASYON, sözlüklerde, derlemek, uzlaştırmak, yönetmek olarak açıklanmaktadır. Ekip ile yapılan toplantılarda katılımı güçlendirmek, zamanı boşa harcamadan sonuca ulaşmak amacıyla uygulanan bir yöntemdir.

Moderatör, zaman ve katılımcı bazında hedefe yönlendiren kişidir. Bir toplantı grubunun yöneticisidir ve aynı zamanda çalışanıdır. Soruları ile grubu içeriğe ve hedefe yönlendirir.

Moderatör bir bakıma orkestra şefi gibidir.

Moderatör nasıl çalışır?

 • Grup ile birlikte erişilecek hedefi tespit eder,
 • Grup ile hedef, zaman ve katılımcı bazında çalışır,
 • Sorularla akışı yönlendirir,
 • Kurallara uyulmasını sağlar,
 • Katılımcıları hedef bazında teşvik eder
 • Çalışma tekniklerini ve araçları açıklar,
 • Tüm katılımcılara eşit davranır,
 • Gerektiğinde yardımcı olur, tıkanıklığı aşar.

Moderatör ne yapar? 

 • Tarafsızdır
 • Konularının uzmanı değildir
 • Oyunun kurallarını belirler
 • Toplantıyı ve toplantı konularını yönlendirir
 • Açılış-kapanış süreleri içerisinde toplantıyı hedefler doğrultusunda yönetir
 • Grup içinde fikir alış-verişini güçlendirir
 • Katılımcılar arasında eşit, etkin ve aktif katılımı teşvik eder
 • Grup içindeki potansiyeli ortaya çıkarırlar
 • Toplantıya ve gruba liderlik eder