Endüstri 4.0 Maliyet Yönetimi

 

 

 

Tüm gelişim programlarımızı finansal sonuçları iyileştirme odaklı gerçekleştiriyoruz.

Geleneksel maliyet muhasebesini yasal mevzuat için kullanmaya devam ediyorsunuz.

Global yaklaşımla, gerçekçi maliyet hesaplama alt yapınızı oluşturuyoruz. Buna bağlı olarak, maliyet kontrol sisteminizi oluşturuyoruz.

Bu şekilde ürün fiyat esnekliği ve buna bağlı olarak gerçekçi ürün konumlandırma olanakları sağlıyoruz. 

 

  • Maliyet Merkezleri
  • Dinamik Kapasite Yönetimi
  • Dinamik Maliyet Yönetimi
  • Maliyet Kontrol Alt Yapısı
  • Darboğaz Operasyonunlar
  • Akış Optimizasyonu
  • Darboğaza Dayalı Maliyet
  • Masrafların dağıtılması