6 Sigma Danışmanlık

Başlangıç Programı

İşletmeyi tanıma, ilgili süreçleri inceleme amaçlı bir çalışma ile başlıyoruz.

 • Yöneticiler ile toplantı
 • Beklentilerin derlenmesi
 • Temel süreçlerin incelenmesi
 • 1 Günlük çalışma

6 Sigma metodolojsi temel araçlarının tanıtıldığı, uygulamalarla desteklenmiş bir eğitim programını uyguluyoruz. Eğitim 2 Gün sürüyor. Yöneticiler, mühendisler ve teknisyenler katılıyor. Katılımcı sayısına göre, 13-15 kişilik gruplar halinde oturumlarla gerçekleştiriyoruz. Eğitim İçeriği

 • 1 Günlük bir çalışma
 • Eğitimlerde dile getirilen sorunlar
 • Yönetim geri besleme sunumu
 • Pilot proje konuları seçimi
 • Proje gruplarının oluşturulması
 • Proj(ler) zaman planının oluşturulması
 • Maksimum 3 Proje
 • Grup çalışmaları
 • Süre 10-14 gün
 • Süre, ilerleyişe göre değişebiliyor
 • Belirli aralıklarla değerlendirmeler
 • Yönetim bilgilendirme toplantıları

Proje sonuçları, kazanımlar; proje grubu tarafından yönetime sunuluyor. 

Yaygınlaştırma Programı

 • Ne öğrendik?
 • Nasıl yaygınlaştırabiliriz?
 • Projelerin sonuçları başka süreçlere uyarlanabilir mi?
 • Yeni proje konuları seçimi
 • Proje gruplarının oluşturulması

Pilot projelerde görev alan katılımcılar için 2 günlük bir eğitim çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimin amacı, yeni projelerde, bu eğitime katılan çalışanların liderlik yapmasının sağlanması.

 • İç eğitmenler tarafından, “Platform Danışmanlık” nezaretinde verilir
 • 15-18 Kişilik gruplar halinde
 • Katılımcı sayısına göre tekrarlı oturumlar
 • Bu çalışmaların süresi, Proje sayısı ve katılımcı sayısına göre  değişiyor

Seçilen konularla ilgili proje çalışmaları, prensip olarak işletme proje liderleri tarafından yürütülüyor. Platform Danışmanlık olarak; bu çalışmalara aralıklı olarak nezaret ediyoruz.

 • Grup çalışmaları
 • Proje ilerleyişlerinin izlenmesi
 • Ara değerlendirme sunumları

Proje sonuçları, kazanımlar; proje grubu tarafından yönetime sunuluyor.