Simülasyonlar

  • Eğitici
  • Ekonomik
  • Kurulumu kolay
  • Rekabetçi
  • Performans ölçümlü
  • Simülasyonlar
Operasyonlardaki değişkenlik ve operasyonlar arası karşılıklı bağımlılığın olumsuz etkilerini açıklamak. Darboğazlar için strateji oluşturmak.

 

Operasyon verimliliği  ve toplam verimlilik arasındaki farkı anlamak.

Darboğaz yönetimi  temel esaslarının anlaşılması.  DBR modelinin uygulamalı açıklanması.

Montaj operasyonlarının zorluklarını göstermek. Kritik Zincir yaklaşımının temel felsefesinin Açıklanması. Tampon kapasite ve yedek kapasite kavramlarını açıklamak

Çoklu görevlerin yıkıcı etkisini göstermek

Bireysel proje görevleri için beta dağılımının altında yatan nedenleri vurgulamak ve zaman çizelgelerine güvenilirlik kazandırmak

Proje yönetiminde, “kritik zincir” yaklaşımının uygulamalı olarak irdelenmesi. Zaman çizelgelerine güvenilirlik kazandırmak.

Çoklu proje yönetimindeki problemlerin anlaşılması ve çözüm önerilerinin tartışılması.

Talep dalgalanmalarına karşı «Tedarik Zinciri» yönetim stratejilerinin incelenmesi ve DBR modelinin tedarik zinciri yönetimine uyarlanması için alıştırmalar

Talep dalgalanmalarına karşı «Tedarik Zinciri» yönetim stratejilerinin incelenmesi ve DBR modelinin tedarik zinciri yönetimine uyarlanması için alıştırmalar

Talep değişkenliğinin tedarik zinciri üzerine etkisi. Klasik yaklaşım ve TOC yaklaşımı arasındaki finansal sonuç farklarının anlaşılması

Yalın prensiplerin ve sürekli gelişim yaklaşımının uygulamalı olarak açıklanması. Değer akışı odaklı hat dizaynının görselleştirilmesi