Açık Alan Tekniği – Akış Planı

 

Giriş Konuşması – Üst Yönetim

 
 
 • “Açık Alan Tekniği” Bilgilendirme- Giriş
 • Isınma Oyunu
 • Beyin Fırtınası – Önerilerin Derlenmesi
 • Önerilerin Gruplanması
 • “Pazar Yeri” – Gönüllü Çalışma Grupları Oluşumu
 1. Büyük Grup (3-1000 kişi)
 
 • Çalışma Grupları Oryantasyon
 • Çalışmaların Protokollerinin Derlenmesi
 • Protokollerin Bilgisayar Ortamına Aktarılması
 • (3) Aksiyonların Kategorize Edilmesi
 1. 8-15 Kişilik Çalışma Grupları
 
 • Önceki Oturumun Kısa Özeti
 • (4) Aksiyonların Sunumu
 • “Açık Alan” Çalışması Sonrası İçin Öneriler
 • İzlenimler- Kapanış

Büyük Grup (3-1000 kişi)

 

 1.  
  1. Grup dairesel olarak oturur. Orta kısımda kâğıt ve kalemler bulunur
  2. Öneri sahibi ortaya gelir, otorite sembolü olan asayı alır ve önerisini kâğıda yazar.
  3. Önerisini Sesli olarak gruba okur.
  4. “Pazar Yeri” olarak tanımlanan yüzeye iliştirir
  5. Toplanan tüm öneriler, grup tarafından, moderatörlerin desteğiyle, gruplandırılır
  6. Grup ana başlıkları, çalışma grupları için hazırlanan formlara yazılarak bir panoda toplanır
  7. Grup bu panoya yönlendirilir
  8. Herkes çalışmak istediği konu ile ilgili formda ilgili alanına kendi kaydını yapar
 2.  
  1. Çalışma gruplarına katılım için seçenekler
   1. Bir gruba kayıt olma ve çalışma
   2. Birden fazla gruba kayıt olma ve “arı” örneği çalışma
   3. “Kelebek” örneği gibi, ilgi duyulan konuları dışarıdan izleme
  2. Gruplar belirlendikten sonra, salona dağılır ve kendi dairesel oturma alanlarını oluşturur
  3. Her grup için bir lider ve bir yazıcı belirlenir
  4. Grup seçtiği konuyu tartışır
  5. Oluşan aksiyonlar, formda ilgili erlere yazılır
  6. Aksiyonların karşısına, yaptırım açısından, ilgili bölüm adı yazılır
  7. Form kayıt masasına götürülür
 3.  
  1. Moderatörler, çalışma gruplarından gelen formları bilgisayar ortamına aktarır
  2. Bu sırada, aksiyonlar kategorilere ayrılır
  3. Aksiyonlar, bölümlere ve kategorilere göre sıralanarak rapor haline getirilir ve kapanış oturumunda sunulur

    

 4. Kapanış Oturumu
  1. Aksiyonlar için etki-efor analizi
  2. Gereksinimler
  3. Grup izlenimleri
  4. Çalışma sonrası için öneriler

   

   

  M. Fatih Sütçüler

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Skip to content