Dijital Dönüşüm Hakkında

Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm Yönetimi

Dijital dönüşüm projeleri dikkatle yönetilmesi gereken projelerdir. Ciddi bir yatırım maliyeti içermektedir. Gerçekleştirme sürecinde de ek maliyetler ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle dijital dönüşüm projesinin etkin bir şekilde yönetilmesi ve istenen sonuca hızla ulaşılması gerekiyor.

Uygulamaya baktığımızda, ne yazık ki, büyük hayal kırıklıkları ile dolu bir tablo görüyoruz.

Büyük umutlarla satın alınmış ancak uygulamaya alınamamış teknolojik ekipmanlar; yüksek maliyetlerle satın alınmış ancak bir türlü uygulamada kullanılır hale getirilememiş ERP yazılımları bunlardan bazıları.

Bu durumun altında yatan temel neden; teknolojik ekipmanların abartılı sunumlarla lanse edilmesi yatmaktadır. Ekipmanlar çok marifetlidir! Yazılımlar mucize denebilecek işler yapabilmektedir. Alıcılarda adeta; makinelerin ve yazılımların işlevlerini kendi kendilerine yapabileceği kanaati uyanmaktadır. Bir tuşa basılacak her şey kendiliğinden gerçekleşecektir!

Karar aşaması çok önemlidir.

 • Neye ihtiyacım var?
 • Dijital Dönüşüm Bütçem var mı?
 • Bu dönüşüm projesini yürütecek işgücüm var mı?
 • Satıcı firma eğitim programı sunuyor mu?
 • Eğitim sonrası süreçte adaptasyon desteği veriliyor mu?
 • Bu proje için dış kaynak ihtiyacım var mı?
 • İşletme içi süreçlerim dijital dönüşüme hazır mı?
 • Bu soruların cevaplarının etraflıca araştırılması gerekir.

Platform Danışmanlık olarak sahada karşılaştığımız durumlar şu şekildedir.

 • “Neye ihtiyacım var?” sorusu genellikle “Her şeyi düzeltecek bir yazılım ve ekipmana ihtiyacım var!”şeklinde algılanmaktadır
 • Başlangıç bütçesi, ekipmanın ve/veya yazılımın satın alma bedeli üzerinden belirlenmektedir
 • Proje süresinde ortaya çıkacak ek donanım ihtiyaçları hesaba katılmamaktadır
 • İşetme içi süreçlerin durumu göz ardı edilmektedir
 • Hemen tüm süreçlerin dijitalleşmeye uyumlu hale getirilmeye ihtiyacı vardır.
 • Yazılımın/ekipmanın bu sorunu çözeceği var sayılmaktadır
 • Satıcı firma eğitim oturumlarını gerçekleştirmekte ancak bu eğitimlerden yeterince faydalanılmamaktadır
 • Bu eğitimler, özde yazılımın mimarisi ürerinedir. İç süreçlerle ilgili konu hemen hemen yok gibidir.
 • Detaylı bir proje planı bulunmamaktadır
 • Adaptasyon süreci 1 kişinin üzerinde kalmaktadır
 • Dış destek ihtiyacı, ancak, proje çıkmaza girdiğinde dile getirilmektedir

Bu tabloya göre, çıkmazdaki dijital dönüşüm projelerinin ayağa kaldırılması gereğinden daha uzun süreler almaktadır. Dolayısı ile proje maliyeti artmaktadır.

“Neyi değiştirmeliyiz?” sorusunun açılımını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

 • Karar aşamasına gelmeden dış destek almak
 • Danışmanla çalışmak
 • İç süreçlerin mevcut durumunu incelemek
 • Mevcut iş akışlarını detaylı olarak görselleştirmek
 • Süreçlerde yapılması gereken iyileştirmeleri projelendirmek
 • Karar aşamasında, bu hazırlıklar sırasında edinilen bilgileri dikkate almak
 • Eğitim sonrası, adaptasyon süreci için firma destek takvimini net olarak belirlemek
 • Firmanın Danışman ile iş birliği içinde çalışmasını sağlamak

Özetle, dijital dönüşüm için, tüm süreçlerimizi dijital dönüşüme hazırlamak gerekir. Ve satıcı firmalar bu konularda destek vermemektedirler. Ya firma içinden ya da firma dışından bir proje yöneticisine ihtiyaç vardır.

Dijital Dönüşüm Danışmanlık Genel İçeriği

 • ERP Adaptasyon
 • Üretim Veri Toplama Otomasyonu
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Yeni Ürün Devreye Alma
 •  Yarım Kalan Projeler
 • Gerçekçi Dijital Dönüşüm Projeleri
 • Pratik Üretim Veri Toplama Projeleri
 • Özgün Yazılım Mimarisi Oluşturma
 • Yazılım Koçluğu
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Skip to content