Open Space – “Açık Alan Tekniği”

Open Space – “Açık Alan Tekniği” (AAT) bir grup çalışması tekniğidir. Grup dinamiği ve yaratıcılık için etkili bir tekniktir.

Bu tekniği, değişik büyüklükte gruplarda uyguluyoruz. (5-1000)  Grup etkileşimlerinin ortaya çıkararak, karmaşık problemlere çözümler üretilmesini sağlıyoruz. Uygulamalarımızda; grubu oluşturan bireyler kendilerine göre önemli olan konuları, problemleri, eksiklikleri gündeme getiriyorlar. Katılımcılar, grup sinerjisi ile, ortaya koydukları sorunlara çözüm üretiyorlar.  

Açık Alan Çalışması, grubun büyüklüğüne göre 1-3 gün arasında sürüyor. Çalışmanın ana hatlarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için>>

Çalışma öncesinde bir hazırlıktoplantısı yapıyoruz. Çalışmanın ana hatlarını ve akış planının yönetm ile birlikte belirliyoruz.

 • “Açık Alan Tekniği” Bilgilendirme- Giriş
 •  Isınma Oyunu
 •  Beyin Fırtınası – Önerilerin Derlenmesi
 • “Pazar Yeri”  -Önerilerin Gruplanması
 •  Gönüllü Çalışma Grupları Oluşumu
 • Çalışma Grupları Oryantasyon
 • Grup Çalışmaları
 • Çalışmaların Protokollerinin Derlenmesi
 • Protokollerin Bilgisayar Ortamına Aktarılması
 • Aksiyonların Kategoriler ayrılması  
 • Önceki Oturumun Kısa Özeti
 • Aksiyonların Sunumu
 • Aksiyonların şirket hedeflerine katkılarına göre önceliklendirilmesi
 •  Efor-Etki matrisi oluşturulması
 • Grup izlenimleri
 • Aksiyonlar ile ilgili gereksinimler
 • “Açık Alan” çalışması sonrası için öneriler
 • Kapanış oyunu
openSpace
SAMSUNG DIGITAL CAMERA