Kısıtlar Teorisi

Kısıtlar Teorisi Uygulama Araçları

 • Kısıt operasyon sistemin toplam çıktısını sınırlar
 • Sistemin çıktısı, kısıt operasyonun toplam çıktısı kadardır
 • Her sistemde kısıt olan ve olmayan süreçler de vardır
 • Kısıtlar iyi yönetilmezse, tüm süreçler kısıta dönüşür

 

 Kısıtlarla Yönetim

 Tanıtım Sunumu           Eğitim          Uygulama
 • Kısıtlar Teorisi
 • Kısıtlarla Yönetim
 • Uygulama Örnekleri
 • Kısıtlar Teorisi
 • Uygulama Alanları
 • Temel Araçlar
 • Simülasyon
 • Proje Konusu Seçimi
 • Proje Ekibi Oluşturma
 • Alt Yapı Hazırlıkları
 • Pilot Uygulama
 • Yaygınlaştırma

 

 

         Kısıtlar Teorisi           Yalın Üretim       6 Sigma

Kısıtları Bul ve yönet

 

 • 5 Adımda odaklanma süreci
 • Davul-İp-Tampon Prensibi
 • Mevcut Gerçeklik Ağacı
 • İdeal Gerçeklik Ağacı
 • Geçiş Stratejileri
 • Sebep-Sonuç-Sebep döngüsü

Kayıpları Kaldır

 

 • Değer akış analizi
 • Kanban  & Süpermarket
 • SMED
 • OEE
 • 5S
      Değişkenliği Azalt

 

 • DMAIC Çevrimi
 • Tasarlanmış Deneyler
 • İPK
 • Süreç Yeterliliği(Cpk)
 • Ölçüm Sistemi Analizi(MSA)