Katalizör Etkisi

Kimyasal reaksiyonların bazılarının gerçekleşmesi için, reaksiyona giren maddelerin yanı sıra, ortamda, “Katalizör” olarak nitelendirilen maddelerden biri ya da birkaçının bulunması gerekir.  Bütün koşullar hazır olsa da, katalizör olmadan reaksiyon gerçekleşmez ve herhangi bir ürün ortaya çıkmaz

Örneğin, Hidrojen ve Oksijen elementleri, ortamda bakır talaşı bulunmadan su buharı oluşturmak üzere reaksiyona giremezler.

Katalizör olarak kullanılan bakır talaşı  reaksiyona girmez, Hidrojen ve Oksijen elementleri reaksiyona girerek su buharı oluşturur.  Katalizör olarak kullanılan bakır talaşı reaksiyon sonunda hiç eksilmeden kalır.

Danışmanlık hizmetlerimizi ve Koçluk hizmetlerimizi, “Katalizör” olarak nitelendiriyoruz. Mevcut kaynaklarınızı,  katalizör etkimiz ile, harekete geçirip etkin ve kalıcı sonuçlar ortaya çıkarıyoruz.