Bütünsel Danışmanlık Yaklaşımı

Yaklaşımlar

 • Farklı bakış açıları üreterek koşulları değerlendirmek,
 • Değişken durum ve olaylara esnek bir anlayışla yaklaşmak,
 • Ortamı hızla analiz ederek, risk haritası çıkarıp bu doğrultuda stratejiler geliştirmek,
 • Kaos ortamında paniğe kapılmak yerine, durumun nasıl fırsata dönüştürülebileceğine odaklanmak,
 • Ve tüm bunları duraksamadan çeviklikle hayata geçirmek

Stratejiler

 • Üretim-Hizmet süreçlerinin genel üretkenliğine odaklanmak
 • Gelişim projelerini, mevcut iş akışını kesintiye uğratmadan yürütmek (Gelişim Paradoksuna düşmeden)
 • Çalışanların bilgi ve deneyimlerini kullanmak ve gizli yetenekleri ortaya  çıkarmak
 • İhtiyaç analizine göre, firmaya özel gelişim programları oluşturmak
 • Operasyonel düzeyde finansal hedeflere hizalanmak
 • Eğitim programlarının, gelişim programları ile bütünleşik olarak sunulması
 • Internet teknolojilerinin etkin olarak kullanılması