Gelişim Paradoksu

İşletmelerde gelişim, sürekli gerçekleştirilmesi gereken bir temel  hedeftir.  Her şey iyileştirilebilir. Her zaman iyileştirilecek bir şey bulunabilir. Tüm çabalar, tüm disiplinler iyileşmeyi, değişimi hedefler.

Ancak, iyileştirme çalışmaları kendi içinde bir çelişkiyi de barındırmaktadır.

Mevcut işleyişin dengeli olarak devamı da, iyileştirme projeleri de aynı kaynakları kullanmaktadır. Bir şeyleri iyileştirirken, sistemde bir değişiklik yapılırken, yürümekte olan üretimin veya hizmetlerin  bir kesintiye uğramaması gerekir.

Pratikte, mevcut kaynakların kullanımında, yürümekte olan işlere öncelik verilir. Ve, iyileştirme projeleri çoğunlukla yarım kalır.