Ekibimiz

Kurucu Danışman

 • Darboğaz Yönetimi (Kısıtlar Kuramı)
 • Yalın Üretim Teknikleri
 • Stratejik Planlama
 • Kalite Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Koçluk & Moderatörlük

Danışman

 • Kurumsal Dönüşüm
 • Yalın Yönetim
 • Yalın Üretim
 •  EFQM tabanlı bütünleşik sistem 
 •  Kalite  ve Enerji Yönetim Sistemleri
 •  6 Sigma)
 • Proje yönetimi

Danışman

 • TOYOTA Üretim Sistemi
 • Yalın Üretim Teknikleri
 • Kanban & Milkrun Sistemleri
 • TPM Toplam Verimli Bakım
 • Yalın Hastane
 • Hoshin-Kanri Proje Yönetimi 

Danışman

 • Lojistik
 • Depo Yönetimi
 • Müşteri İlişkileri
 • Satış Sonrası Hizmetler
 • Dış Ticaret