Bütünsel ( Holistik ) Yaklaşım

İşletmeler, canlı varlıklardır. Vücudumuz gibi pek çok organdan ve fonksiyonun bir araya gelesi ile oluşmuştur. Bütün bu unsurlar, birbirleri ile ilişki içindedirler.Bu ilişki yumağı, karmaşık bir yapı oluşturur.  İşletme canlılığını sürdürmek için, bütün organlar ve fonksiyonlar arasında eş güdümü sağlamak ve bir denge durumu oluşturmak durumundadır.

Canlı organizmada bu denge DNA sistemi tarafından doğal olarak oluşturulur. İşletmelerde, DNA’nın görevini yönetim ve liderlik üstlenir.

İşletmede, yalın üretime geçiş gibi çalışmalar, tüm fonksiyonları doğrudan etkileyecektir. Bu etkileşimi dikkate almadan yapılacak çalışmalar, sonuca ulaşamayacağı gibi, diğer fonksiyonların çalışmalarını da olumsuz etkileyecektir.

Örneğin, 5S projesi için düğmeye bastığımızı düşünelim. Konu sürüdürülebilir tertip-düzen ve temizlik olduğuna göre, bu projenin; süreç yönetimi, satın alma, lojistik, planlama gibi fonksiyonlardan bağımsız yürütülmesi düşünülemez.

Danışmanlık platformu, her projeyi, ilgili tüm fonksiyonlarla etkileşimli olarak, ele alıyor ve  “Bütünsel Yaklaşım” sergiliyor. Üzerinde çalışılan “ana proje” bir kaldıraç görevi görüyor ve sistemin tümünde bir iyileşme sağlanıyor.